Neit Angebot: Supervisioun fir Kuerzzeit-Fleegeelteren

Neit Angebot: Supervisioun fir Kuerzzeit-Fleegeelteren

Et get en neit Supervisiouns-Angebot vun Arcus speziefesch fir Kuerzzaitpflegeelteren.

D´Supervisiounsgrupp (L/D) wäert stattfannen:

  • Donneschdes, den 22.02.2024 vun 10.00 – 12.00 Auer
  • Donneschdes, den 16.05.2024 vun 10.00 – 12.00 Auer
  • Donneschdes, den 20.06.2024 vun 10.00 – 12.00 Auer
  • D...
Weiderliesen...